Legislație RM

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
1 Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 5 Septembrie 2017
2 LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare națională 18 Decembrie 2014
3 ORDONANȚĂ nr. 25 din 26 august 2014 ( actualizată ) privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 30 August 2014
4 LEGEA nr. 108 din 16 iunie 1999 (republicata) pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii 3 Mai 2012
5 DECIZIA nr. 132 din 20 decembrie 2011 privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala 28 Decembrie 2011
6 ORDINUL nr. 1918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea REVISAL in format electronic 19 August 2011
7 ORDINUL nr. 1616 din 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 14 Iunie 2011
8 HOTĂRÂREA nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor 27 Mai 2011
9 LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicata) Codul muncii 18 Mai 2011
10 HOTĂRÂREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 20 Ianuarie 2010