Situații de Urgență

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
1 LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 18 Ianuarie 2018
2 HOTĂRÂREA (HG) nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc 11 August 2016
3 ORDIN nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 23 Iunie 2016
4 ORDIN 138 din 2015 Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 29 Octombrie 2015
5 ORDIN nr. 118 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement 29 Iunie 2015
6 DISPOZITII GENERALE din 24 octombrie 2013 de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare 5 Decembrie 2013
7 ORDINUL nr. 89 din 18 iunie 2013 - privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de IGSU şi structurile subordonate 8 Iulie 2013
8 ORDINUL nr. 3403 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice 14 Noiembrie 2012
9 ORDINUL nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila 6 Ianuarie 2011
10 ORDINUL nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri 13 Decembrie 2010