Model - FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă

Consultanta - Resurse Umane (RU), Securitate și Sănătate în Munca (SSM), Situații de Urgență (SU) - Galați.
 

Referință: 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 12